Μεταπτυχιακός Τίτλος και Κατευθύνσεις

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών» με τις ακόλουθες κατευθύνσεις (εξειδικεύσεις):

 1. Διοίκηση Φιλοξενίας & Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
 2. Διοίκηση Ταξιδιωτικών Επιχειρήσεων & Αερομεταφορών
 3. Διοίκηση Ναυτικού Τουρισμού, Επιχειρήσεων Κρουαζιέρας και Ακτοπλοΐας
 4. Μάρκετινγκ & Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών
 5. Πολιτιστικός Τουρισμός & Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων
 6. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

Ο τίτλος της κατεύθυνσης που επιλέγει ο κάθε φοιτητής, αναγράφεται στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης που του απονέμεται.

Στην Αγγλική γλώσσα, οι μεταπτυχιακοί τίτλοι που απονέμονται έχουν τις παρακάτω ονομασίες:

Master of Science in Tourism Management & Business Administration, with specialization in:

 1. Hotel & Hospitality Management
 2. Travel Management  & Airline Administration
 3. Management of Nautical Tourism, Cruises and Maritime Travel
 4. Tourism Destination Marketing & Management
 5. Culture and Heritage Tourism & Management of Cultural Business
 6. Tourism Business Administration