Διοίκηση Π.Μ.Σ.

Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί με τα νόμιμα διοικητικά όργανα τα οποία είναι:

α) ο Διευθυντής του Μεταπτυχιακού: Ευάγγελος Χρήστου

β) η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.: Ευάγγελος Χρήστου, Φώτης Κιλιπίρης, Παναγιώτης Κασσιανίδης

γ) η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Υπεύθυνη Διοικητικών και Τεχνικών Υπηρεσιών: Ιωάννα Σιμέλη

Η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. απαρτίζεται από τρία μέλη Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, τα οποία ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., με διετή ανανεώσιμη θητεία. Η Συντονιστική Επιτροπή είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του Π.Μ.Σ. Η Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζει με διετή ανανεώσιμη θητεία το Διευθυντή Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος είναι και Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής.